Vol. 9, Número 2, 1947 (Mayo-Agosto)

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.1947.2


Portada