Vol. 11, Número 2, 1949 (Mayo-Agosto)

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.1949.2


Portada