Vol. 12, Número 2, 1950 (Mayo-Agosto)

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.1950.2


Portada