Vol. 14 , Número 2, 1952 (Mayo-Agosto)

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.1952.2


Portada